Maand: maart 2018

VACATURE JONGERENBEGELEIDER (32-36 UUR)

JONGERENBEGELEIDER

 

Wie zijn wij

Jeugdplusjeugd B.V. (Rotterdam en Capelle aan den IJssel)

Jeugdplusjeugd (JPJ) is een groeiende organisatie die zich voortdurend ontwikkeld.  JPJ bestaat uit ervaren en gedreven werknemers uit de zorg, hulpverlening en bedrijfsleven, die hebben besloten om hun krachten te bundelen en het anders te gaan doen. Gepokt en gemazeld, gefrustreerd door de conventionele aanpak , trekken wij nu het veld in om hulp te verlenen aan jongeren die het op wat voor manier dan ook niet redden. Onze werkwijze is transparant, te vergelijken met een open keuken.

Alle medewerkers hebben een no-nonsense aanpak, waarbij we met een kopstoot hier en daar en de nodige humor, uitdaging, confrontatie en compassie de eigen kracht van de cliënt nieuw leven in blazen. Wij zijn ervan overtuigd dat hulpverlening alleen zin heeft als de cliënten zelfredzaam worden. Dat vergt doorzettingsvermogen, goede begeleiding en tijd. Maar bovenal gelooft JeugdPlusJeugd in creativiteit en out of the box denken en handelen.

 

Doelgroep

De doelgroep van JPJ is het best te omschrijven als zorgmijdende risicojongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of multiproblematiek zoals psychiatrische problemen waaronder een verslaving, sociaal-emotionele problematiek, schuldenproblematiek, detentie- en delictsverleden en een instellingsverleden. De jongeren die zich aanmelden bij JPJ of door mensen binnen hun netwerk worden aangemeld, zijn veelal hulpverlenersmoe. Ze kennen vele grote zorginstellingen van binnen en buiten, spreken de taal van hulpverleners, reageren hierdoor sociaal wenselijk en worden daardoor vaak enorm overschat door hun omgeving. Het zijn jongeren die vanwege hun gedrag en/of problematiek zijn weggestuurd uit instellingen, bekend of beter gezegd berucht zijn bij grote zorginstellingen en hier niet meer welkom zijn. Ze lopen echter wel vast op meerdere levensgebieden en hebben dus meer dan andere jongeren, dringend zorg nodig om maatschappelijke teloorgang te voorkomen. De reden dat deze jongeren oren hebben naar of open staan voor begeleiding vanuit JPJ is vanwege onze aanpak, die verschilt van de reguliere aanpak die deze jongeren gewend zijn binnen grote zorginstellingen. De no-nonsense aanpak die zich kenmerkt door het gebruik van humor, uitdaging, confrontatie en liefde (compassie) creëert interne motivatie bij jongeren om hun problemen aan te pakken en weer regie over hun eigen leven te krijgen.

 

Functieomschrijving

Wegens groei zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Voor onze locaties in Capelle aan den IJssel en Rotterdam zijn wij op zoek naar een ervaren jongerenbegeleider (32 tot 36 uur)

Als jongerenbegeleider bied je begeleiding en ondersteuning aan zowel groepen jongeren als individuele jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Je stuurt groepsprocessen aan en draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten waarin participatie de hoofdtoon voert. Om dit goed neer te zetten ben je in staat tijdig eigen initiatief van de doelgroep te onderkennen of te activeren en dit met hen om te zetten in activiteiten. Daarnaast kun je het ontwikkelniveau van de doelgroep inschatten. Je begeleidt jongeren bij diverse hulpvragen op alle leefgebieden. Je bent werkzaam als begeleider en bent zodoende verantwoordelijk voor het opstellen van begeleidingsplannen en signaleringsplannen. Wij vinden het belangrijk onze jongeren hier zoveel mogelijk bij te betrekken. Je bent mentor van een aantal jongeren en stelt met hen doelen om aan te werken. Je legt en onderhoudt contacten met het netwerk van de jongere(n) en met eventueel overige betrokken organisaties. Als jongerenbegeleider werk je zowel zelfstandig als in een team en sta je zowel op de groep als groepsbegeleider en werk je ambulant als individueel begeleider. Je neemt deel aan vergaderingen, casuïstiekbesprekingen en deskundigheidsbevordering en houdt een logboek- en registratiesysteem bij.

 

Profiel:

Wij zoeken iemand die beschikt over een afgeronde HBO-opleiding CMV, MWD, SPH, SPV of iets vergelijkbaars; met kennis van sociaal pedagogische methodieken in het jongerenwerk; kennis van jongerenparticipatie; bereidheid op onregelmatige tijden te werken (inclusief slaapdiensten); kennis van de sociale kaart; een motiverende, stimulerende en positief ingestelde persoonlijkheid.

Wij vragen van jongerenbegeleiders de volgende competenties:

 • Zelfreflectie
 • Efficiënt werken
 • Flexibiliteit
 • Overtuigingskracht
 • Bevorderen van samenwerken
 • Creatief probleemoplossend vermogen (out of the box denken en handelen)
 • Stressbestendigheid
 • Grenzen stellen
 • Proactief handelen
 • Sterk verantwoordelijkheidsgevoel
 • Snel kunnen schakelen binnen verschillende situaties

 

Kennis van of ervaring met LVB (licht verstandelijke beperking) in combinatie met multiproblematiek waaronder een verslaving is een vereiste. Omdat je als jongerenbegeleider binnen JeugdPlusJeugd ook deels ambulant werkt, is het bezit van een rijbewijs en auto een sterke pré.

 

Wij bieden:

een salaris volgens de CAO Jeugdzorg, afhankelijk van opleiding en ervaring;

een tijdelijke aanstelling voor 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging bij goed functioneren;

opname in het pensioenfonds.

 

In je sollicitatiebrief verwachten wij een gedegen toelichting waaruit blijkt dat je over de gevraagde opleiding, kennis en competenties beschikt en waarom je denkt dat je geschikt bent als jongerenbegeleider binnen JeugdPlusJeugd. De eerste selectie zal schriftelijk zijn, waarna wij een aantal kandidaten zullen uitnodigen voor een eerste kennismaking. Daarna wordt een tweede gespreksronde gehouden. Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een bindende voorwaarde voor de aanstelling. De mogelijkheid bestaat dat wij referenties inwinnen.

 

Meer informatie over de functie kan verkregen worden bij Chantal Rheene , team coördinator  06 55 49  05 23 of via mailadres info@jeugdplusjeugd.nl.

 

Solliciteren? Reageer dan via info@jeugdplusjeugd.nl