Categorie: Uncategorized

VACATURE JONGERENBEGELEIDER (32-36 UUR)

JONGERENBEGELEIDER

 

Wie zijn wij

Jeugdplusjeugd B.V. (Rotterdam en Capelle aan den IJssel)

Jeugdplusjeugd (JPJ) is een groeiende organisatie die zich voortdurend ontwikkeld.  JPJ bestaat uit ervaren en gedreven werknemers uit de zorg, hulpverlening en bedrijfsleven, die hebben besloten om hun krachten te bundelen en het anders te gaan doen. Gepokt en gemazeld, gefrustreerd door de conventionele aanpak , trekken wij nu het veld in om hulp te verlenen aan jongeren die het op wat voor manier dan ook niet redden. Onze werkwijze is transparant, te vergelijken met een open keuken.

Alle medewerkers hebben een no-nonsense aanpak, waarbij we met een kopstoot hier en daar en de nodige humor, uitdaging, confrontatie en compassie de eigen kracht van de cliënt nieuw leven in blazen. Wij zijn ervan overtuigd dat hulpverlening alleen zin heeft als de cliënten zelfredzaam worden. Dat vergt doorzettingsvermogen, goede begeleiding en tijd. Maar bovenal gelooft JeugdPlusJeugd in creativiteit en out of the box denken en handelen.

 

Doelgroep

De doelgroep van JPJ is het best te omschrijven als zorgmijdende risicojongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of multiproblematiek zoals psychiatrische problemen waaronder een verslaving, sociaal-emotionele problematiek, schuldenproblematiek, detentie- en delictsverleden en een instellingsverleden. De jongeren die zich aanmelden bij JPJ of door mensen binnen hun netwerk worden aangemeld, zijn veelal hulpverlenersmoe. Ze kennen vele grote zorginstellingen van binnen en buiten, spreken de taal van hulpverleners, reageren hierdoor sociaal wenselijk en worden daardoor vaak enorm overschat door hun omgeving. Het zijn jongeren die vanwege hun gedrag en/of problematiek zijn weggestuurd uit instellingen, bekend of beter gezegd berucht zijn bij grote zorginstellingen en hier niet meer welkom zijn. Ze lopen echter wel vast op meerdere levensgebieden en hebben dus meer dan andere jongeren, dringend zorg nodig om maatschappelijke teloorgang te voorkomen. De reden dat deze jongeren oren hebben naar of open staan voor begeleiding vanuit JPJ is vanwege onze aanpak, die verschilt van de reguliere aanpak die deze jongeren gewend zijn binnen grote zorginstellingen. De no-nonsense aanpak die zich kenmerkt door het gebruik van humor, uitdaging, confrontatie en liefde (compassie) creëert interne motivatie bij jongeren om hun problemen aan te pakken en weer regie over hun eigen leven te krijgen.

 

Functieomschrijving

Wegens groei zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Voor onze locaties in Capelle aan den IJssel en Rotterdam zijn wij op zoek naar een ervaren jongerenbegeleider (32 tot 36 uur)

Als jongerenbegeleider bied je begeleiding en ondersteuning aan zowel groepen jongeren als individuele jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Je stuurt groepsprocessen aan en draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten waarin participatie de hoofdtoon voert. Om dit goed neer te zetten ben je in staat tijdig eigen initiatief van de doelgroep te onderkennen of te activeren en dit met hen om te zetten in activiteiten. Daarnaast kun je het ontwikkelniveau van de doelgroep inschatten. Je begeleidt jongeren bij diverse hulpvragen op alle leefgebieden. Je bent werkzaam als begeleider en bent zodoende verantwoordelijk voor het opstellen van begeleidingsplannen en signaleringsplannen. Wij vinden het belangrijk onze jongeren hier zoveel mogelijk bij te betrekken. Je bent mentor van een aantal jongeren en stelt met hen doelen om aan te werken. Je legt en onderhoudt contacten met het netwerk van de jongere(n) en met eventueel overige betrokken organisaties. Als jongerenbegeleider werk je zowel zelfstandig als in een team en sta je zowel op de groep als groepsbegeleider en werk je ambulant als individueel begeleider. Je neemt deel aan vergaderingen, casuïstiekbesprekingen en deskundigheidsbevordering en houdt een logboek- en registratiesysteem bij.

 

Profiel:

Wij zoeken iemand die beschikt over een afgeronde HBO-opleiding CMV, MWD, SPH, SPV of iets vergelijkbaars; met kennis van sociaal pedagogische methodieken in het jongerenwerk; kennis van jongerenparticipatie; bereidheid op onregelmatige tijden te werken (inclusief slaapdiensten); kennis van de sociale kaart; een motiverende, stimulerende en positief ingestelde persoonlijkheid.

Wij vragen van jongerenbegeleiders de volgende competenties:

 • Zelfreflectie
 • Efficiënt werken
 • Flexibiliteit
 • Overtuigingskracht
 • Bevorderen van samenwerken
 • Creatief probleemoplossend vermogen (out of the box denken en handelen)
 • Stressbestendigheid
 • Grenzen stellen
 • Proactief handelen
 • Sterk verantwoordelijkheidsgevoel
 • Snel kunnen schakelen binnen verschillende situaties

 

Kennis van of ervaring met LVB (licht verstandelijke beperking) in combinatie met multiproblematiek waaronder een verslaving is een vereiste. Omdat je als jongerenbegeleider binnen JeugdPlusJeugd ook deels ambulant werkt, is het bezit van een rijbewijs en auto een sterke pré.

 

Wij bieden:

een salaris volgens de CAO Jeugdzorg, afhankelijk van opleiding en ervaring;

een tijdelijke aanstelling voor 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging bij goed functioneren;

opname in het pensioenfonds.

 

In je sollicitatiebrief verwachten wij een gedegen toelichting waaruit blijkt dat je over de gevraagde opleiding, kennis en competenties beschikt en waarom je denkt dat je geschikt bent als jongerenbegeleider binnen JeugdPlusJeugd. De eerste selectie zal schriftelijk zijn, waarna wij een aantal kandidaten zullen uitnodigen voor een eerste kennismaking. Daarna wordt een tweede gespreksronde gehouden. Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een bindende voorwaarde voor de aanstelling. De mogelijkheid bestaat dat wij referenties inwinnen.

 

Meer informatie over de functie kan verkregen worden bij Chantal Rheene , team coördinator  06 55 49  05 23 of via mailadres info@jeugdplusjeugd.nl.

 

Solliciteren? Reageer dan via info@jeugdplusjeugd.nl

Bijeenkomst Jongerenwerk

JeugdplusJeugd is vandaag gastlocatie voor een bijeenkomst van het Jongerenwerk, georganiseerd door de gemeente Rotterdam en het Albeda College. De bijeenkomst wordt ingeleid met een welkomstwoord van Yvonne Brand (directeur Bedrijfsontwikkeling JPJ) en een uitleg over wat JPJ doet door Nitaasha Koendjie (ontwikkelpsycholoog JPJ). Adriaan Post (cliënt van JPJ) heeft zijn levensverhaal met de groep gedeeld en verteld wat JeugdplusJeugd voor hém betekent.

Na deze introductie volgde een presentatie over het project ‘elke jongere telt’ van de gemeente Rotterdam en was er ruimte voor vragen en een discussie waar verschillende stellingen aan de orde kwamen.

Er werd een aantal kritische vragen gesteld, bijvoorbeeld over de samenwerking tussen verschillende hulpverleners en de betrokkenheid van bijvoorbeeld het UWV.

Aan het eind van de presentatie is er een aantal werkgroepen gevormd waarin de stellingen werden voorgelegd en besproken. Deze zijn plenair teruggekoppeld.

Na afloop was er een gezellige netwerklunch. We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.
Met een speciaal bedankje aan Adriaan voor zijn verhaal en aan Kaytlin, Stefanie en Karin voor de goede zorgen!

  

 

 

Kerstdiner 2016

23Het Kerstdiner 2016 was een groot succes, een heel gezellige avond met de jongeren en hun partner of ouders samen met de medewerkers van JPJ.

Netjes gedekte tafels met veel en lekker eten. Er was zelfs een heel varken!

Ook dit jaar heeft het team weer hard haar best gedaan om de jongeren in het zonnetje te zetten en een fijn Kerstfeest te bezorgen, een cadeautje mocht hierbij niet ontbreken.

Salesforce to go!

7 keer per jaar helpt Salesforce vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid, diverse organisaties die een bijdrage leveren aan onze maatschappij. Gisteren was JeugdplusJeugd aan de beurt!

Door de kille koude ochtend heen hebben we ons verzameld op Roerdomplaan in Capelle aan den IJssel. Hier hebben onze JPJ- jongeren en de medewerkers van Salesforce met elkaar kennis gemaakt

Daarop volgend was er een korte meeting waar de jongeren en de Salesforce medewerkers met elkaar hebben gepraat over de uitdagingen en problemen in het dagelijkse leven.

Na een gezellige lunch zijn we gezamenlijk gaan karten en lasergamen in Dordrecht, het was een dag vol plezier en interessante ontmoetingen!

Bedankt Salesforce!

img_9571  img_9573

img_9576  img_9596

img_9598  img_9665

img_9668  img_9673

img_9691  img_9698

img_9709  img_9716

img_9757  img_9768

img_9818

Programma 10 november LVB live event

Hieronder kunt u het programma vinden van de live event die 10 november gaat plaats vinden.

12.00-12.05 Welkom woord door Yvonne Brand, Directeur JPJ

12.05-12.35 Warming up, Karlo Serverdija

12.35-13.00 Een presentatie door gastspreker Psychiater Dhr. Matkovic, psychiater, over het  succes van een onorthodoxe aanpak van verslavingsproblematiek bij LVB jongeren. Dhr. Matkovic heeft als psychiater onder andere gewerkt bij RIAGG, Bouman GGZ, Youz en Impegno.

13.00-13.15 Tijd voor vragen aan Dhr. Matkovic

13.15-13.30 Koffie-Thee

13.30- 13.50 Gast spreker Marieke Sillevis, Provokant

Zij werkt momenteel als pastor voor en met vluchtelingen zonder papieren in Utrecht en als coach/trainer van mensenwerkers met een missie vanuit Onverwacht Opgewekt, ook in Utrecht. Haar motto is: omdat het allemaal zoveel lichter kan. Haar missie is liefdevol, sober en aandachtig leven en de eenheid bevorderen van allen die de weg van Jezus Christus gaan. Zij doet  dat met humor en uitdaging en vallen en altijd weer opstaan.

13.50- 14.50 Interactieve kijk in onze keuken en ondervindt…..

14.50-15.10 Levensverhaal jongeren                   

15.10-15.50 De wetenschappelijke onderbouwing van onze aanpak door MSc Nitaasha Koendjie,     psycholoog en MSc Melissa Ramos, orthopedagoog binnen JeugdplusJeugd.

15.50- 16.10 Tijd voor vragen

16.10- 16.20 Samenwerkingspartner -18/+18 jaar Provincie Limburg

16.20- 16.25 Afsluiting door Yvonne Brand

16.25 – 17.00 Netwerken met hapje en drankje

Theaterrepetities & J.A. Meetings zijn weer gestart!

De lange zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Onze jongeren hadden ook weer de behoefte om aan de slag te gaan. Het is mooi als de jongeren zelf vragen om activiteiten die ze leuk vinden en waar ze baat bij hebben. Veel van onze jongeren hebben een flinke bagage bij zich.  Onze doelgroep heeft in het verleden vaak te maken gehad met  traumatische ervaringen. Erover praten is vaak moeilijk, maar in de vorm van theater i.c.m. humor worden zelfs de meest traumatische gebeurtenissen gerelativeerd en is ruimte voor een lach of een traan.
We zijn daarom weer gestart met de theater repetities gecombineerd met J.A. Meetings.
De jongeren bereiden een korte voorstelling voor en datum hiervan wordt zeer binnenkort bekendgemaakt.  Ook de J.A. meetings waarbij jongeren anoniem over de uitdagingen en problemen in hun leven kunnen praten worden hierbij weer vrijwillig aangeboden. Een ieder (ook jongeren van buiten JeugdplusJeugd) die er baat bij heeft kan vrijwillig aan deze sessies deelnemen. De activiteiten vinden plaats aan de Roerdomplaan 4 in Capelle aan den IJssel.  Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar:  info@jeugdplusjeugd.nl