Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

JeugdplusJeugd vestiging Rotterdam, Prins Hendrikkade 121 3071 KK Rotterdam. Voor contact of aanmeldingen kunt u mailen naar; aanmelden@jeugdplusjeugd.nl. Wij zijn op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0646034097 of 0655490523

 

Informatie voor doorverwijzers
Om in aanmerking te komen voor een plaatsing binnen JeugdplusJeugd dient een cliënt te beschikken over een geldige indicatie voor zorg. Deze indicatie kan zijn afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) het betreft dan een Wet Langdurige Zorg indicatie (WLZ) of afgegeven door een gemeente betreft een Wet Maatschappelijk Ondersteuning arrangement (WMO). Wanneer men over een indicatie beschikt kan de hulpverlening worden vergoed door middel van het Persoons Gebonden Budget (PGB) waar de cliënt volgens zijn indicatie en bijbehorende zorgzwaartepakket recht op heeft.

Voor een goede indicatie-aanvraag is er gedegen diagnostiek (niet ouder dan 5 jaar) nodig, bestaande uit een IQ test en Psychologisch onderzoek.  Indien er uit de diagnostiek blijkt dat er sprake is van een verstandelijke beperking (IQ tussen de 60 en 80) kan er door de verwijzende instantie een indicatie worden aangevraagd bij het CIZ.  Daarna kan er voor de cliënt PGB worden aangevraagd bij het zorgkantoor in de betreffende regio. Veelal zijn deze jongeren/jongvolwassen niet in staat om hun eigen PGB te beheren. Om hen hierbij te ondersteunen adviseren wij hen zich aan te melden voor gewaarborgde hulp. Deze ondersteuning wordt geleverd door een onafhankelijke externe partij die opkomt voor de belangen van de cliënt. Ook controleren zij de zorg en ondersteuning die zij bij ons ontvangen. Hierdoor waarborgen wij de transparantie van ons handelen en krijgen de cliënten de ondersteuning daar waar zij recht op hebben.

Daarnaast gelden er bij JeugdplusJeugd de volgende contra-indicaties:

  • Gaf score lager dan 30
  • Psychotische stoornissen
  • Acute psychiatrie
  • Niet behandelde psychiatrische problematiek
  • Het ontbreken of intrekken van het toestemmingsformulier voor diagnostiek en/ of begeleiding door beide ouders/ verzorgers of de wettelijke vertegenwoordiger.  Kijk op de website van: (www.pgb.nl) voor meer informatie omtrent een PGB aanvraag.