Theaterrepetities & J.A. Meetings zijn weer gestart!

De lange zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Onze jongeren hadden ook weer de behoefte om aan de slag te gaan. Het is mooi als de jongeren zelf vragen om activiteiten die ze leuk vinden en waar ze baat bij hebben. Veel van onze jongeren hebben een flinke bagage bij zich.  Onze doelgroep heeft in het verleden vaak te maken gehad met  traumatische ervaringen. Erover praten is vaak moeilijk, maar in de vorm van theater i.c.m. humor worden zelfs de meest traumatische gebeurtenissen gerelativeerd en is ruimte voor een lach of een traan.
We zijn daarom weer gestart met de theater repetities gecombineerd met J.A. Meetings.
De jongeren bereiden een korte voorstelling voor en datum hiervan wordt zeer binnenkort bekendgemaakt.  Ook de J.A. meetings waarbij jongeren anoniem over de uitdagingen en problemen in hun leven kunnen praten worden hierbij weer vrijwillig aangeboden. Een ieder (ook jongeren van buiten JeugdplusJeugd) die er baat bij heeft kan vrijwillig aan deze sessies deelnemen. De activiteiten vinden plaats aan de Roerdomplaan 4 in Capelle aan den IJssel.  Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar:  info@jeugdplusjeugd.nl